page_banner

Casos clàssics

Casos clàssics

Proporcioneu professionals de serveis integrals per a solucions d'acoblament, disseny funcional, desenvolupament de productes i fabricació

àrea d'aplicació

Proporcioneu professionals de serveis integrals per a solucions d'acoblament, disseny funcional, desenvolupament de productes i fabricació

Medical equipment

Equip mèdic

Remote conference system application

Aplicació del sistema de conferències a distància

Stock view multi-screen application

Aplicació multipantalla de visualització d'estoc

Multimedia teaching system application

Aplicació del sistema d'ensenyament multimèdia